• 03FAB12E-DBCF-4987-8AE9-1F20D7AFB4E9.JPG
 • 419769692_349443674705881_6351713884370334694_n.jpg
 • 419921585_873906014217295_5962161364815342383_n.jpg
 • 420085196_395683542956065_7664437006560526255_n.jpg
 • 421268189_7300167746711287_8028636521353673740_n.jpg
 • 421825437_7300167573377971_3338228943172736782_n.jpg
 • 421878067_7300167766711285_7795109930052375122_n.jpg
 • B421825437_7300167573377971_3338228943172736782_n.jpg
 • image0.jpeg
 • sjwatse kater2.JPG
 • sjwatse kater3.JPG
 • sjwaTSE KATER ARNO.jpg
 • liesIII202405.JPG
 • liesIII202406.JPG
 • liesIII202407.JPG
 • liesIII202408.JPG
     
 

 liesIII

moezieker zukt de buun
vuur zie lid
uvver lu ze zunt
mit vöal
vrung vuur ee
lofe mit oerdöp
verbij an ee
uvver lu ze zunt
mit vöal
vrung vuur jinne
lofe mit ing lies
wat tse doeë
sjtrefe aa ’t veëdieje
sjrieve bij ’t nuie

lies bliet lank
wat tse doeë
vuur ziech

d’r moezieker zingt
zieng lies
óp zieng buun
vuur ós
vrung vuur ee

 

 

 


Lies

Kunt van ’t Ietaljeëniesje woad ‘lista’.

 

 

Vertaling gedicht ' liesIII  '

(boven aan de pagina!)lijst III

muziekant zoekt het podium
voor zijn lied
over mensen ze zijn
met velen
vrienden voor elkaar
lopen met oordoppen
voorbij aan elkaar
over mesnen ze zijn
met velen
vrienden voor niemand
lopen met een lijst
wat te doen
strepen aan het afgewerkte
schrijven bij het nieuwe

lijst blijft lang
wat te doen
voor zich

de muziekant zingt
zijn lijst
op zijn podium
voor ons
vrienden voor elkaar

 

 

Joelie
Lieënwoad oes ’t Latien, in de betseechnoeng va ‘zivvende himmel’ vuur ’t ieëtsjt aajetróffe i twelfhóngedzes-en achtsiegPlanete
Saturnus 't mörjens vrug neer in 't oste tse zieë.


2 joelie
Mars neer in 't oste, reëts van d'r mond.

24 joelie
Um 24 oer, d'r mond en Saturnus kótbijenee.

30 joelie
Um 4.15 oer sjtunt Mars, Jupiter en d'r mond kótbijenee. 

D'r jank van de tsiet
Ing verzamloeng va jediechte en sjtuks-jer proza. D'r sjriever Wim Heijmans nimt d'r leëzer mit óp inne sjpatseerjank durch 't joar. 't Bóch kan me krieje in de bucherjesjefter Deurenberg  i Kirchroa.

 

 

SJWATSE KATER

 

  HIER  de Laudatio, de speech van Wim

               en van de burgemeester

 

 

 Peëd

De oranje tent mit d’r lieëwekop sjteet nog ummer in d’r jaad. ’t Is sjtil. De kingersjtimme wie óp anger daag zunt nit tse hure. D’r Joeëhan bekiekt ’t ziech ins. En leuft durch mit d’r hónk. ’t Zunt va die daag die me wil uvversjloa. Aafjebraoche wat i vräud is ópjebouwd. Heë leuft uvver d’r veldwaeg noa d’r rank van d’r busj. De natoer wees tse uvverleëve. Jeluk en pech in d’r sjtroom van de tsiet. Va wieds ziet heë e peëd in de wei sjtoa. ’t Hat ing oranje dekke um. 
‘Nit tse jeleuve,’ dinkt d’r Joeëhan. ‘Dat mós doch e tseeche zieë.’ 
‘t Is óch ’t ieëtsjte wat e zeët, went e werm heem kunt. ’t Iieza sjud ins d’r kop. 
‘Dat woar zicher e sjokkelpeëd.’ 
‘Dat hauw iech miech wal jedaad, dat-s te zoeëjet zouws zage. Nit tse jeleuve wa, vrauw. Dat daat iech óch. Mar ’t is e tseeche. Viere is blieve, Lies.’ 
‘Joa Joeëhan, uvver tswai joar werm.’ 
De oranjeveëntjer rume ze óp. De tute kanne werm noa d’r zölder. De flesj mit d’r oranjebitter sjteet in de kuche. Doa zitst nog jet i. D’r Joeëhan wiest ins d’r hin. 
‘Viere is blieve. Misjien dizze middieg al.’ 
’t Lieza lekt ing hank bij hem óp d’r ruk. Het klopt ins. ‘Joa, mie sjokkelpeëd.’

    gedichten

    bij geboorte, rouwen en trouwen...

 

JEBOERT

 
 

TROUWE

 
 

ABSJIED

 

 

Bekijk  HIER  de video van de rap
POSITIEVE STAD

PLAT-EWEG

In 'Plat-eweg' vaan Henk Hover op L1 Radio leust Wim veur oet eige werk. 

Nuutsbreef Veldeke
Interview met Wim Heijmans, winnaar van de Sjiek Literatuurprijs

JEDIECHTE-PAD
't Jediechte-pad mit jediechte van d'r Loek van de Weijer, d'r Paul Weële en d'r Wim Heijmans.

teller

1055653
vandaag107
gister149
deze week250
maand2865