zoam

sjträue
zoam sjträue
waast in de zon
drinkt reën
raest i sjtere
i mondelit

sjträue
blom bluit
waast in d’r jaad
sjenkt kluur
ruucht i jeróch
i dageslit

sjträue
oes heng van lu
umermt vrid
keurt jeveul
hatsenswerm
leëvenslang

sjträue
zoam va leefde
zieëne
en d’r krig
drieft in d’r wink
luest ziech i troane
va voet
wied voet
ummer voet

2019