wat deed 't mit diech

vlokke
dwarrelend neer
ing sjneibedekd landsjaf
klokke
sjallend rónk
oes tuer

wat deed ’t mit diech

zinge
krislidjer
an duur en heem
bringe
leefde
bij diech en miech

wat deed ’t mit diech

lu
óngerweëgs
i sjtad en land
hu
zukke ziech
óp sjtroas en plai

alles deed ’t mit miech

2019