wasser

an d’r rank
van d’r weier
ónger ne elzenboom
doa zoos heë
sjtarend sjtonde
in d’r daag
vuejel fleute
visje ploensje
zieng jedanken in
inne nieëvelsjlaier
drieve mit noa
ónendlieje daag
heë sjtiegt in de boot
de jedanken hingernoa
zieng plaatsj bliet leëg
ónger d’r elzenboom
inkel e sjild
i troanesjrif
miene sjtek
friets

2019