jesjiechte II

d’r tsinterkloas
bliet kome
mit de boot
óp zie peëd
uvver ’t daach

jesjiechte va jister
endert ziech nit
bliet i hu
vertseld
jezónge

jesjiechte va mörje
endert ziech
in ing nui
vertseld
jesjraeve

de jesjiechte
jiddes joar nui
kluurt in de tsiet

2019