• 03FAB12E-DBCF-4987-8AE9-1F20D7AFB4E9.JPG
 • 419769692_349443674705881_6351713884370334694_n.jpg
 • 419921585_873906014217295_5962161364815342383_n.jpg
 • 420085196_395683542956065_7664437006560526255_n.jpg
 • 421268189_7300167746711287_8028636521353673740_n.jpg
 • 421825437_7300167573377971_3338228943172736782_n.jpg
 • 421878067_7300167766711285_7795109930052375122_n.jpg
 • B421825437_7300167573377971_3338228943172736782_n.jpg
 • image0.jpeg
 • sjwatse kater2.JPG
 • sjwatse kater3.JPG
 • sjwaTSE KATER ARNO.jpg
 • Bonn202401.JPG
 • Bonn202402.JPG
 • Bonn202403.JPG
 • Bonn202404.JPG
 • Bonn202405.JPG
 • Bonn202406.JPG
 • Bonn202407.jpg
 • Bonn202408.JPG
 • Bonn202409.JPG
     
 

Bonn

’t riech van d’r Beethoven
is de loeët
woa tuen tiervele
zoeëwie i de zieël
sjtreumt i symfonieën
durch de sjtad
doa drieve jesjiechtens
oes ’t vruiere
óp ’t bed
va Vater Rhein
lu weltwied
loestere
zukke hönne waeg
zient de jeboert va koens
oes vorme klure
i ziechzelver
in ’t jeweune
van d’r aldaag
um i tse lieste
i musea tejatere
verbónge tusje lu
weltwied
sjtrekke ziech oes
i Bonn
zoeë riech
i Beethoven


 

 

 

Bonn

De jesjiechte van de Sjtad jeet tseruk bis de Reumiesje tsiet. In ’t joar tsing vuur Kristus bouwete de Reumer ing hootsere bruk uvver de Rien. Kótbij ing plaatsj met d’r naam Bonna.
Sjpieëder woeët die plaatsj verjruesd um als jrensfort tse dene vuur ’t lejer, mit plaatsj vuur zivve doezend tsoldate.
 

 

Vertaling gedicht ' Bonn  '

(boven aan de pagina!)


Bonn

het rijk van Beethoven
is de lucht
waar tonen buitelen
zoals in de ziel
stroomt in symfonieën
door de stad
daar drijven verhalen
uit het vroegere
op het bed
van vader Rijn
mensen wereldwijd
luisteren
zoeken hun weg
zien de geboorte van kunst
uit vormen kleuren
in zichzelf
in het gewone
van alledaags
om in te lijsten
in musea theaters
verbonden tussen mensen
wereldwijd
strekken zich uit
in Bonn
zo rijk
in Beethoven
 

 


Mai
Bij d’r Reumiesje kalender woar mai d’r dreide mond, umdat ’t nui joar doe óp ee meëts aavong.Planete
Saturnus 't mörjens vrug neer in 't oste tse zieë.

 

Orion
't Sjterebild Orion is in 't weste nog vuur e deel tse zieë.Sjterebild 'd'r Jroeëse Beer
Bekankd van de vorm: 't sjtilpens-je'  sjteet d'r janse mond jenauw boave ós. Links-drónger kan me d'r poolsjteer zieë.


 

D'r jank van de tsiet
Ing verzamloeng va jediechte en sjtuks-jer proza. D'r sjriever Wim Heijmans nimt d'r leëzer mit óp inne sjpatseerjank durch 't joar. 't Bóch kan me krieje in de bucherjesjefter Deurenberg  i Kirchroa.

 

 

SJWATSE KATER

 

  HIER  de Laudatio, de speech van Wim

               en van de burgemeester

 

  


Yvette

maiIII

D’r bejin van d’r daag mit moeziek en bilder. D’r mörje oranjeroeë. De tuen tsaart. Ballonge rónk de zerk. E sjweëvend jeveul.
Ze zunt mit vöal, de lu. Vuur ’t absjied. D’r vuurjenger nimt ze bij de hank. Mit ing sjtim. Ainfach. Werm. De koens va vertselle. Kótbij. Wie inne mörje jrós van inne noaberman.
Wöad umsjwerme ’t leëve van ’t Yvette. Zörg. Versjtendnis. Doavuur zunt ze kome, de lu. Um tse iere. Tse danke. Mit ‘ne laach in erinneroeng. Verdris va loslosse. Ze jrusse nog ee moal, de lu. Mit roeëze vol i blui. Mit roeëze in d’r knop. Joa en kome. E blomme bed vuur ’t Yvette.
E jediech klinkt. Vuurjedrage oes vrundsjaf.

troane weëde wólke va leefde
drieve noa de horizon i klure
verbónge i loslosse
noeëts mieë kwied weëde

De lu verlosse d’r zaal. Blieve i jedanke. Nog inkele wöad.
‘Diene laach bliet bij ós. Dank Yvette. Mörjens de zon zieë ópkome. Zoeë bliets te.’

    gedichten

    bij geboorte, rouwen en trouwen...

 

JEBOERT

 
 

TROUWE

 
 

ABSJIED

 

 

Bekijk  HIER  de video van de rap
POSITIEVE STAD

PLAT-EWEG

In 'Plat-eweg' vaan Henk Hover op L1 Radio leust Wim veur oet eige werk. 

Nuutsbreef Veldeke
Interview met Wim Heijmans, winnaar van de Sjiek Literatuurprijs

JEDIECHTE-PAD
't Jediechte-pad mit jediechte van d'r Loek van de Weijer, d'r Paul Weële en d'r Wim Heijmans.

teller

1045373
vandaag14
gister214
deze week212
maand3319