• heng202001.jpg
  • heng202002.jpg
  • heng202003.jpg
  • heng202004.jpg
  • heng202005.jpg
 

heng

heng óp d’r dusj
vingere sjtrekke ziech
sjtuuts óp ’t hoots
hoedrimpele
oare durchsjiengend
oame tsiet
sjtreume leëve
drage erinneroeng
koelhankdóch
óp d’r sjoeës

heng óp heng
vingere sjriechele
sjenke sjtuuts
hoed jesjtraeche
oare jónk
oame leëve
sjtreume lós
drage leefde

kink bij mam
mam bij kink
óp d’r sjoeës

 

 


 

 

 


Oktober
D’r Reumiesje kaizer Domitianus neumet d’r mond oktober noa ziechzelver.

Planete
Mercurius ziet me an d'r sjloes van d'r oktober 't mörjens neer in 't ostzuudoste. Venus in d'r oavendsjiemer neer in t zuudweste. Jupiter en Saturnus in de ieëtsjte helf van de naat in 't zude. Ze sjtunt óp vóftsing oktober um een-entswantsieg oer reëts van d'r mond. Óp vunnef-entswantsieg oktober um zivve oer vóftsting is Mercurius nog jraad in 't oste tse zieë.


Orion
D'r boag van d'r jeëjer Orion ziet me in 't oste. D'r bejin van 't sjterebild Orion. D'r winkter is óngerweëgs.

D'r jank van de tsiet
Ing verzamloeng va jediechte en sjtuks-jer proza. D'r sjriever Wim Heijmans nimt d'r leëzer mit óp inne sjpatseerjank durch 't joar. 't Bóch kan me krieje in de bucherjesjefter Deurenberg en Leeskunst i Kirchroa. Óch tse besjtelle bij Uitgevrij TIC, www.uitgeverijtic.nl. ISBN: 978-94-91561-80-1. I 2019 krogg 't bóch D'r Sjiek Lieteratoerpries.

 

 

 

D'r Jank van de Tsiet

Wim Heijmans
 

 


Jammer genoeg moeten wij in Januari 2021 de twee lezingen van mw. Petra Dassen-Housen (9 jan.) en Wim Heijmans (18 jan.) gaan verplaatsen.
Beide lezingen mogen (voor zover nu bekend) maar 30 gasten ontvangen in het HUB en zowel mw. Dassen als Wim Heijmans verdienen de aandacht van een groter publiek.
Dus .... gaan we weer schuiven. 😅

Voor de lezing van Wim Heijmans hebben we 17 januari 2022 gepland.
De lezing van mw. Dassen is eveneens verschoven naar het nieuwe seizoen. Datum volgt nog.
Laten we ervan uit gaan dat de wereld dan weer redelijk terug in het lood is. Althans wat Covid-19 betreft. 😉

 

Heng

Is een deel van d’r körper. Handen is ing plaatsj i Sjwede.
 


 

 

Vertaling gedicht 'heng'
(boven aan de pagina!)


handen

handen op de tafel
vingers strekken zich
steunen op het hout
huidrimpels
aders doorschijnend
ademen tijd
stromen leven
dragen herinnering
mijnhanddoek
op de schoot

handen op handen
vingers aaien
schenken steun
huid gestreken
aders jong
ademen leven
stromen lust
dragen liefde

kind bij moeder
moeder bij kind
op de schoot 

 


 

 
Tsevreie

’t Janse joar is ejentlieg e kome en joa. Mit dat jeveul va tsiet fietst d’r Hannes durch de landsjaf. Heë ziet weëg versjwumme en werm boave drieve. De hoezer oes d’r sjatte ópluete. De sjritte van de lu voetsjterve en kótterbij kome. In d’r herfs kluurt ‘m inne waeg jans bezóngesj. E joar lang vieët e d’rlangs. Hu óp deë zonnieje herfs-daag jeet e d’r waeg sjuuns eraaf. Noa ‘ne boerehof. Bij ’t sjild: eppel, biere, eëpel, aier sjtiegt e aaf. Óp ing vinsterbank raest ing kats ziech oes van ing naat muus-jach. D’r boer is in de sjuur. Tusje de kiste obs. Heë ziet d’r Hannes. D’r hónk leuft hinger ‘m aa. Kwispelt d’r sjtats. D’r boer tiekt mit inne vinger teëje de kap. D’r Hannes jrust hem.
‘Alles jód?’
Ing vroag mit ’t janse antwoad. D’r boert kiekt vrundlieg. Wiest noa d’r jieëvel. ‘Tsevreie’,  sjteet dróp. Tsezame junt ze noa de sjuur. Óngertusje vertselle ze ziech jet. Uvver ’t sjunne van ’t jeweune. D’r Hannes jelt ziech dis joar ing janse tuut eppel. Sjteereppel.
‘Vuur de krismes,’ laacht d’r boer.
Ze winke noa ee. D’r Hannes kiekt nog ins um. Noa dat podium va tsevreie. Mit ’t applaus van ’t ainfache. Zoeë riech.
Heë fietst wieër. E joar lang langs deë waeg. Bis deë inne herfsdaag.

    gedichten

    bij geboorte, rouwen en trouwen...

 

JEBOERT

 
 

TROUWE

 
 

ABSJIED

 

 

PLAT-EWEG

In 'Plat-eweg' vaan Henk Hover op L1 Radio leust Wim veur oet eige werk. 

Nuutsbreef Veldeke
Interview met Wim Heijmans, winnaar van de Sjiek Literatuurprijs

JEDIECHTE-PAD
't Jediechte-pad mit jediechte van d'r Loek van de Weijer, d'r Paul Weële en d'r Wim Heijmans.

teller

933995
vandaag106
gister80
deze week269
maand2766