• 03FAB12E-DBCF-4987-8AE9-1F20D7AFB4E9.JPG
 • 419769692_349443674705881_6351713884370334694_n.jpg
 • 419921585_873906014217295_5962161364815342383_n.jpg
 • 420085196_395683542956065_7664437006560526255_n.jpg
 • 421268189_7300167746711287_8028636521353673740_n.jpg
 • 421825437_7300167573377971_3338228943172736782_n.jpg
 • 421878067_7300167766711285_7795109930052375122_n.jpg
 • B421825437_7300167573377971_3338228943172736782_n.jpg
 • image0.jpeg
 • sjwatse kater2.JPG
 • sjwatse kater3.JPG
 • sjwaTSE KATER ARNO.jpg
 • oranje202404.JPG
 • oranje202408.JPG
 • oranje202409.JPG
 • oranje202410.JPG
 • oranje202411.JPG
 • oranje202412.JPG
     
 

oranje
 

oranje
de zon jeet óp
sjpel va jeël i roeë
bleech i werm
verlizze i winne
jouwe mörje
daag i vräud

weëd ’t sjpringe
erm in de loeët
weëd ’t verlizze
heng i taesj

wat ’t óch weëd
ummer zinge
mit erm uvver sjouwere
heng inee

oranje
de zon jeet ónger
sjpel va roeë i jeël
werm i bleech
winne i verlizze
jouwe daag
mörje i vräud

wie-ts te ‘t óch kiers
’t is oranje
enerzjie va roeë
jeluk va jeël

 

 

 


Oranje

De kluur oranje betseechent wermde, zicherheet en plezeer.

 

Vertaling gedicht ' intsel  '

(boven aan de pagina!)oranje

oranje
de zon komt op
spel van geel in rood
bleek in warm
verliezen in winnen
goede morgen
dag in vreugde

wordt het springen
armen in de lucht
wordt het verliezen
handen in de zak

wat het ook wordt
altijd zingen
met armen over schouders
handen ineen

oranje
de zon gaat onder
spel van rood in geel
warm in bleek
winnen in verliezen
goede dag
morgen in vreugde

hoe je het ook keert
het is oranje
energie van rood
gewluk van geel

 Joenie
Óp ’t nordlieg deel van de eëd is joenie d’r ieëtsjte mond van d’r metereologiesje zommerPlanete
Saturnus 't mörjens vrug neer in 't oste tse zieë.


Sjterebild 'd'r Jroeëse Beer
Bekankd van de vorm: 't sjtilpens-je'  sjteet d'r janse mond jenauw boave ós. Links-boave kan me d'r poolsjteer zieë.28 joenie
Teëje d'r mörje sjteet reëts va d'r mond Saturnus.


 

D'r jank van de tsiet
Ing verzamloeng va jediechte en sjtuks-jer proza. D'r sjriever Wim Heijmans nimt d'r leëzer mit óp inne sjpatseerjank durch 't joar. 't Bóch kan me krieje in de bucherjesjefter Deurenberg  i Kirchroa.

 

 

SJWATSE KATER

 

  HIER  de Laudatio, de speech van Wim

               en van de burgemeester

 

 

 

 


 

Vadderdaag

‘D’r opa is d’r papa van de mama.’
D’r klinge kiekt zieng mam mit jroeëse oge aa. Ze zunt óp bezuk vuur d’r vadderdaag. ’t Bertie en d’r Wiel hant ’t hoes oranje jetseerd. Vadderdaag in oranje kluur. ’t Hoes völt ziech. De famillieë kunt bijenee. Tsezame voesballe kieke. De klingkinger in oranje triekoots sjneure eri en eroes. In d’r jaad ritsele de veëntjer in d’r wink. Oranje lidjer klinke. D’r klinge deed mit in ‘lalalala’. Kunt van d’r sjoeës aaf va de mam. ’t Bertie hingt de tseechnoenge óp die ze vuur d’r vadderdaag hant jemaad. D’r klinge jieët d’r Wiel inne engel. Tsezame mit de mam jevauwe van oranje papier. D’r Wiel hilt ‘m in de loeët.
‘Heimit junt vier winne’.
‘Joa opa,’ róffe ze allenäu i koer.
D’r klinge kunt d’rhinger.
‘Opa,’ zeët e en kiekt noa zieng mam.
Jraad hat ’t jet nuits jehoeëd. Jet va pap klinkt durch opa.
De sjtiemoeng sjtiegt. ’t Fes waast i deep oranje. Tsezame hant ze jewonne. Zoeë junt ze noa heem. D’r Wiel deelt nog oranje klumpjer oes.
‘Dag opa.’
‘Dag pap.’
Ze duie ziech.
‘Mie kink’. 


 

 
 

    gedichten

    bij geboorte, rouwen en trouwen...

 

JEBOERT

 
 

TROUWE

 
 

ABSJIED

 

 

Bekijk  HIER  de video van de rap
POSITIEVE STAD

PLAT-EWEG

In 'Plat-eweg' vaan Henk Hover op L1 Radio leust Wim veur oet eige werk. 

Nuutsbreef Veldeke
Interview met Wim Heijmans, winnaar van de Sjiek Literatuurprijs

JEDIECHTE-PAD
't Jediechte-pad mit jediechte van d'r Loek van de Weijer, d'r Paul Weële en d'r Wim Heijmans.

teller

1051462
vandaag204
gister174
deze week1249
maand4106